JÓGA PLZEŇ - MUDr. Jana Baliharová

Má filozofie…

Protože věřím v celostní pohled na zdraví i život vůbec, je během lekcí mým záměrem integrální pojetí jógy. Krom zdravého cvičení na úrovni fyzické, bych Vám ráda poskytla prostor, ve kterém můžeme ztišit myšlenky, uvolnit nahromaděný stres a naučit se lépe naslouchat sami sobě a tím i světu kolem. Věřím, že každý hledáme způsob, jak být trvale spokojený a šťastný v proměnlivém světě. Jóga je pro mne spolehlivým ukazatelem na cestě k tomuto cíli…. K vědomému prožitku čiré spokojenosti, kdy se setkáváme se svou pravou podstatou, pravým smyslem života.

Namasté...

Proč jóga

Lekce jógy

O lektorce

Další lektoři

Zajímavosti pro Vás

Probíhající kurzy - jóga Plzeň (jógové studio SAT NAM)

Kontakt: MUDr. Jana Baliharová

Tel.: +420774027277, Email: jani.baliharova@gmail.com
IČO: 05356873